Дүйшөн Шаматов: Мугалимдин аброю (2-макала)

Заманыбыздын көрүнүктүү эл агартуучулары, солдон оңго: Асылбек Жоодонбеков менен Дүйшөн Шаматов. <<<<<< 1-макала Эч кандай билим берүү системасы ошол системада иштеген мугалимдердин сапатынан жогору боло албайт. Мугалимдер жаштарга билим жана тарбия берүүчү инсандар экени талашсыз. Билим сапаты мугалимдин профессионалдык деңгээлинен көз каранды. Мугалимдер күчтүү болсо, өлкөнүн бакубат өнүгүп-өсүүсүнө түздөн-түз таасир берет. А билим деңгээлинин төмөндүгү мамлекет ичиндеги саясий, экономикалык жана руханий маселелердин күчөшүнө таасир этет. Керек болсо мамлекеттин коопсуздугу менен көз карандысыздыгы да билим берүү сапатына байланыштуу. Тилекке каршы, азыр […]

Жетиген Асанбек: Өзүңөн көр, шайлоочу! (2-макала)

1-макала >>>>> “Республика-Ата Журт” фракциясы депутаттарынын саны боюнча парламентте КСДПдан кийинки орунду, 120 орундун 28ин ээлеп отурушат. Демек, оңой эмес добушка, оңой эмес күчкө ээ. Иш жүзүндө парламенттин аткаруу бийлигинин иш-аракетин көзөмөлдөө милдетинде фракциянын жарытылуу, көзгө көрүнөр иши байкалбады. Макалабыздын биринчи бөлүгүндө айтылган «Лидерине жараша фракциясы» деген сөзүбүз бул фракцияга тийиштүү болобу? Талдап көрөлү. «Республика-Ата Журт» дегенде, саясаттан кеткендиги тууралуу өзү атайын билдирүү кылса дагы, көз алдыга порумдуу да, көзгө толумдуу да Өмүрбек Бабановдун бейнеси тартылат. Биринчи себебине токтолуп көрөлү, […]

Биз билген, биз билбеген Токтогул: канчасы жалган, канчасы чын? (2-макала)

Адабият коммунисттик идеологиянын ажырагыс тутуму катары каралып, ага И.Сталин өзү түздөн түз көзөмөл жасалып жатса, СССРдеги ар улуттар өз Сулейман Стальскийлерин издеп жатса, Кыргыз ССРи бул өнөктүктөн сырткары калмак беле. “Кыргыз ССРинин БАКтын Президиуму «Кыргыз эл акыны Токтогул Сатылгановдун 70 жылдыгын белгилөө тууралуу» токтомун чыгарат жана Кыргызстан Жазуучулар союзуна, Кыргыз мамлекеттик басмасына акындын чыгармаларын жыйноону жана жарыялоону тапшырат  (Постановление Президиума ЦИК Кирг.ССР «Об ознаменовании 70-летия со дня рождения народного певца Киргизии Сатылганова Токтогула // Советская Киргизия, 1937. – 12-июль.). Ал […]

Үмүт КУЛТАЕВА: Экзистенционалдык саптарда жашаган Тургунбай Эргешовдун акындык тагдырына ой-сереп (2-макала)

Тургунбай Эргешовдун 70 жылдыгына карата  Тагдыр концептин изилдөөчү М.Эпштейн[1] адамдын өмүрүндө болуучу окуяларды үчкө бөлөт: адам тагдырга таасир этүүчү кыймыл-аракетти өзү жасайт – кыймыл-аракеттин, кырдаалдын субъекти; адам тагдырга таасир этүүчү окуяга кабылат (каш-кабактын ортосунда пайда болгон кырсык, күтүлбөгөн утушка ээ болуу же утулуу, күтпөгөн жерден дөөлөткө ээ болуу же орду толгус жоготууга учуроо, кокустан жолугушуу, ооруга чалдыгуу ж.б.) – түзүлгөн кырдаалдын объекти; адам окуянын субъектиси да эмес, объектиси да эмес, болмуш кайсы бир мыйзам ченемге ылайык өзүнөн-өзү жаралат, адам ага […]

Садир Досбаев: Рух дарагы (2-макала)

Мурда жарыяланган: 1-макала Глобализация — бул, бүткүл адамзатын башкарууну бир колго концентрациялоо процесси. Же башкача айтканда бийликти бир колго топтоо процесси. Азырак болсо да элеси, образы жакындады деп ойлойм. Бирок толук түшүнүк болгон жок. Толук түшүнүү үчүн төмөнкү нерселер жөнүндө сөзсүз билиш зарыл: Башкаруунун эки – структуралуу жана структурасыз жолу же системасы бар. Структурасы бар башкаруу — бул, мамлекеттик башкаруу системасы. Айтсак, президент — мыйзам чыгаруу бийлиги — аткаруу бийлиги — сот бийлиги, аларга баш ийген органдар, мекемелер жана башкалар. […]