Бакытбек кызы Перизат: Көөдөнүң жарды болбосун (№23 дилбаян)

“Ч. Айтматовдун мен окуган чыгармасы” сынагына Чыңгыз Айтматовдун мен окуган ар бир чыгармасы кан тамырымды аралап, башкача бир чексиз ааламга жетелейт. Окуп жаткан чыгармаңдын аягына чыккыча ашыгып, окуяга аралашасың. Андагы каармандар менен кошо жашап, алсызына, муктажына жан тартып, кошо кейийсиң. Окуп бүткөндөн кийин да, каармандарга сарсанаа болуп, мазмунунун тегерегинде ойлонуп-толгоносуң. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы кыргыз элинин гана жүрөгүндө жашабастан, дүйнө элинин жүрөгүн ойготуп келет. Ошондуктан, тамшанып, Чыңгыздын тарбия алган эли, өскөн жери кайсы, кандай деп баам салып байкап келишүүдө. Чыңгыз Айтматовдун […]