Канат кызы Мээримгүл: Бирөөгө кор, бирөөгө зар бала (№34 дилбаян)

“Чыңгыз Айтматовдун мен окуган чыгармасы” конкурсуна Чыңгызды, Чыңгыз кылган кыргыз дейбиз, Кыргызды, кыргыз кылган Чыңгыз дейбиз. Ааламга данкы чыгып бир жаралган, Чыңгызда сейрек талант, шумдук дейбиз.   Ал ырас сейрек талант бүткөн жалгыз, Кылымда улуу күчү майтарылгыс. Дүйнөдө таланттар көп, жазуучу мол, А бирок, биздин Чыңгыз кайталангыс – демекчи, улуу жазуучубуз бүткүл адамзаттык көйгөйлүү маселелерди көтөрүп, окурмандар арасында талаш-тартыш жаратып, толгонуп-түйшөлүүгө мажбурлап, турмуштун ачуу чындыгын, анын эртенкисин, келечегин көрүп, элдин турмушун, көйгөйүн, мүдөө талабын жазып, элдин тагдыры үчүн күйүп бышкан […]