Рахманкулова Алина: Толгонай — бүткүл адамзаттын энеси (№46 дилбаян)

«Айтматовдун мен окуган чыгармасы» Кылым карыткан күндөрдүн биринде, кечке маал тамактанып бүткөн соң сабак даярдап, анан келме кайтарып, жылуу төшөккө жаттым. Жылан чакпай, жылкы теппей — эмнегедир ойдолоп уктай албадым. Бир убакта көзүм илинип кетиптир. Ошол түнү  Саманчынын жолу каптаган жылдыздуу түн ортосунда түш көрдүм. Түшүмдө кыргыз адабиятынан берилген тапшырманы аткаруу үчүн калем кармап, Айтматов дүйнөсүнө саякаттап жүрөм. Танабайча Гүлсарыны минип, Чыңгызхандын ак булутуна жакындап, эрте жаздагы турналардай катар учуп, Даниярдын обону кулагыма угулгансып келе жаттым. Көл жээгинде адам карышкырлар […]