Айзек АЗИМОВ: А эгерде…

Англисчеден которгон Азат ЖАПАРБЕК АҢГЕМЕ Албетте, Норман менен Ливи кечигип атышкан эле, поездге шашкан сайын эң акыркы мүнөттөрдө сөзсүз бир нерсе кармайт эмеспи, ошондуктан вагондо бош орун издеп табуу кыйын эле. Андыктан тээ алдыдагы аркасы вагондун жүрүшүнө каршы коюлуп, дубалына такай орнотулган орундукка барып отурууга туура келди. Норман жүктөрүн текчеге жайгаштыра баштады, Ливи болсо бир нерсеге кыжыры келгендей бети бырыша түштү. Эгер дагы бирөөлөр келип маңдайдагы орунга отуруп калса, тээ Нью-Йоркко чейин бир канча саат жиндилердей болуп оңтойсуздана тиктешип жүрүп […]