Василий ШУКШИН: Көөдөк

АҢГЕМЕ Костя Жигунов крайдын борборуна командировкага барып, жердеши Сашка Ковалевдукуна кирип калды. Сашка курулушта иштечү. Жатаканадагы эки кишилик бөлмөдө жашачу… Сашка меймандын келишине аябай кубанды. Үчөө аркы-беркиден кеп салышты, айлык акы жөнүндө сөз болду. — Орто эсеп менен канча болот? — деп сурады Костя. — Ашып кетсе жүз элүү… Андан көп беришпейт. — Койгула, туугандар!.. Уятыңар барбы деги. Мен техникумду бүттүм, гараждын башчысы болуп иштейм, ошондо да айлыгым силердикинен аз. — Салыштырдың! — дешти куруучулар. — Шаар деген шаар. — […]