Төрт маамыттын кимиси «Манасты» жаздырып калган?

(Саякбай Каралаевдин үнү жазылганына 60 жыл толду) “Манастын” жарык көрүшүнө жана С.Каралаевдин үнүнүн тасмага  түшүрүлүшүнө 60 жыл. Мен XX кылымдын Гомеринин үнүн жазып алууну уюштурган адамды же мекемени тактап үлгүргөнчө алардын үчөөнүн көзү өтүп кете берди. Ырамандын ырчы уулунан тартып бүгүн текилдеп тестиер куракка келген Үмөткө (өмүрү узун болсун) чейин 100гө чамалаш манасчынын ысмы бизге жетти. Саякбай Каралаевдин “Манасынын” мен ыйлабай уга албаган радиоверсиясын тасмага жазып калуу — өткөн кылымдагы эң маанилүү маданий окуя экендигинде эч шегим жок. Сакемдин үнүн […]