Аалы ТОКОМБАЕВ: Даат

АҢГЕМЕ Арашандын тентек шарынын боюнда аңгеме айтышып олтурдук, Абдулла аттуу жаш өзбек, өзүнүн кезеги менен бир сонун аңгеме сүйлөдү. Ал сүйлөөдөн илгери мага карап жылмайды […]

Аалы ТОКОМБАЕВ: Өлүм кимди коркутпайт

АҢГЕМЕ Анын Чолпон деген аты издеп тапкандай, өзү да куду чолпон сыяктуу сулуу эле. Чолпон кыз кезинде далай жаштардын жүрөктөрүн толкуткан. Менсинген жигиттер арак ичпей […]