Абай КУНАНБАЕВ: Илимсиз окуган намаз, туткан орозо, кылган ажы эч бир ибадат ордуна жатпайт

Башы: Биринчи, бөлүк Экинчи бөлүк Үчүнчү бөлүк Сегизинчи сөз Ушул акылды ким үйрөнөт, насыйкатты ким тыңшайт. Бирөө – болуш, бирөө – бий. Алардын акыл үйрөнөйүн, насыйкат тыңшайын деген ою болсо, ал орунга шайланып да жүрбөс эле. Алар өздөрү да алдыңкы кишибиз, өзүбүз бирөөгө үлгү болуп, акыл айтабыз деп шайланышкан. Өздөрү тизелеп жеткен, эми элди тизелетери гана калган. Ал эмнени тыңшасын жана эмнени тыңшайын десе да колу тийеби? Башында өз жумушу бар: улугубузга жазалуу болуп калабызбы, же элдеги бузуктарыбызды бүлүндүрүп алабызбы, […]

Абай КУНАНБАЕВ: Ушу күндө айбандан да жаманбыз

Башы: Биринчи, экинчи жана үчүнчү сөз «Керегем сага айтам, келиним сен ук» Кыргыз накылы Төртүнчү сөз Ар бир байкаган адам билсе керек: Күлкү өзү бир мастык экенин, ар бир мас кишиден кополдук көп өтө тургандыгын, ар бир мастын сүйлөгөн кезинде баш ооруй тургандыгын. Мындай болгондо күлкүгө кабылган киши чарбадан, акылдан кур калып уятка каларлык ишти кополдукту көп өткөзүп олтурса керек. Ошондой кополдукту көп өткөзүп элебеген кишинин бул дүйнөдө да, тиги акыреттен да башы оорубай калса керек. Ар бир убайым кайгыны […]

Абай КУНАНБАЕВ: Казак калкынын бузукулугу-ай…

«Керегем сага айтам, келиним сен ук» Кыргыз накылы Биринчи сөз Бул жашка келгенче жакшы өткөздүкпү, жаман өткөздүкпү, айтор далай өмүрүбүздү өткөздүк; алыштык, жулуштук, айтыштык, тартыштык – оорчулукту көрө-көрө келдик.Эми эл ортону жашка келдик: кажыдык, жалктык. Кылып жүргөн ишибиздин баары баянсыздыгын, байымсыздыгын көрдүк, бир корчулук экенин билдик. Ал эми калган өмүрүбүздү кантип, эмне кылып өткөрөбүз. Ошону таба албай өзүм да айранмын. Мал багуу? Жок, бага албайм. Балдарым өздөрүнө керегинче өздөрү багаар. Эми картайганда кызыгын өзүң түгөл көрө албай турган, ууру, залим, […]