Сайтыбыздын чыгармачыл тобуна дин тааныган адис кошулду

Рухий коом агартуу максатын көздөгөн «РухЭш» сайты көркөм мазмундагы чыгармалар менен гана чектелбестен, коомго терс таасирин тийгизип келаткан ислам дининдеги алешемдиктерди дамамат чагылдырып келет. Ошол эле учурда исламдын алтын доорундагы нускалуу кептерди, мусулман санаттарын жана суфий даанышмандарынын притчаларын, даанышман жомокторун мүмкүнчүлүккө жараша жарыялоодобуз. Арийне, бүгүнкү тапта кыргыздын башын тумандаткан диний түркөйлүк, диний башаламандыкты тизгиндөөгө Кыргыз бийлигинин чама-чаркы жетпей калган кезеңде Өзүбек Чотонов, Чубал Жалилов жана Абдышүкүр Нарматов өңдөнгөн таксырлардын таскагы бир жагынан, экинчи жагынан теңирчиликти тетири жолго буруп, теңирчиликти дин […]

Бери караң: Абдышүкүр ажыга Алланын бергениби, арабдардын бергениби?

«Адалсынган молдонун үйүнөн алты камандын башы чыгат» Элдик накыл Аттан түш, ажыке, сүйлөшөлү… Жакалашпайлы. Сотко сүйрөшпөйлү. Зоболосу бийиктеги адам жөөчөн адамга төөсүнөн да, ат көлүгүнөн да жерге түшүп сүйлөшкөн нарк бар кыргызда. Тек, «РухЭш» сайтынын Сизге узатаар соболдоруна сабырдуулук менен ачык жообуңузду гана берип коюңуз. Чычаламай жок. Кеп мындай, ажыке! Эл арасында Угарман Маамыт, Көрөрман Маамыт, Жер тыңшаар Маамыт дегендерибиз бар. Азырынча Жер тыңшаар Маамытыбыз сиз тууралуу дагы-дагы көптөгөн маалыматтарды топтоп жүрөт. Жер тыңшаар Маамытыбыз келгиче Угарман Маамыт менен Көрөрман […]

«Абысынки» Аалиевой или портрет халяль быдло

Тему подготовила Гүлзат Аалиева УЛУТУМ КЫРГЫЗ, УРААНЫМ МАНАС! Однажды я прочла воспоминание брата Таттыбүбү Турсунбаевой Нуркана Турсунбаева, которое оказало на меня сильное воздействие. Нуркан Турсунбаев написал: «Неожиданно меня пригласила Таттыбүбү в свой дом. Пришел к ней в дом и удивился. Стол был накрыт как на праздник и Таттыбүбү поставила на стол «Шампанское». На мой вопрос: «Что случилось? Что мы отмечаем?», Таттыбүбү улыбаясь, ответила: «Сегодня на женсовете впервые меня не обсуждали, не осуждали, не упрекали. В повестке дня женсовета не был […]