Абибилла ПАЗЫЛОВ: Таксырлардын жосунсуз жоругунан  исламдын кылы кыйшайбайт

<<<<<<<<<1-маек 2-маек – Өткөн жолку маегибизде рухий жакырчылыкка кантип келип калганыбызды айттыңыз, эми рухий жакырчылыктан канткенде чыгабыз деген ойдосуз? Элге китеп окуу маданиятын канткенде жайылта алабыз? – Демейде тамга тааныган киши бирдеме окубай көңүлү толбойт.  Шүгүр, ушу тапта  элибиз  туташ сабаттуу. Мунубуз  китеп окуу маданиятын  жайылтуунун толук кандуу жерпайы эмеспи. Токсонунчу жылдардын капортосунда, мага, Ошко Мургабдан университеттеш курсташым Султан Парманов келди. Биринчиден, райондук “Сарыкол” басылмасын силердин облустук  басмакана аркылуу  жандандырсам дейт, экинчиден, эски гезит, китептерден таңгактап жүктөй  кетсем дейт, Тажикстандын […]

Абибилла ПАЗЫЛОВ: Жолон Мамытов жөнүндө

1. Жолон Мамытовго жетимишинчи жылдардын баш ченинде жолугуп, анын өмүрүнүн аягына дейре, мындайча айтканда, сексен сегизинчинин жазына чейин байланышымды үзбөдүм. Азыр эсептесем, алгач Жокемди Иса пайгамбардын жашында –отуз эки-отуз үчүндө  тааныптырмын. Акын көз жумганда өзүм да так отуз эки-отуз үч куракта экенмин. Он беш-он алты орток жылда ортобуздан чубаган окуялар эсимде. Эстесе, эске түшчү  нерселер бар. Асыресе, бу саам маркумдун эч жерде күбөлөндүрүлбөгөн, арийне, көңүл-көкүрөгүмө  кыттай  уюган чыгармачылык сабак-үлгүлөрүн баяндоого батынам. *  *  * Гезит-журналга сунуштаарда ырларыңды башка-башка барака көчүрүп, […]

Абибилла ПАЗЫЛОВ: Кыргыз кыпчактар

ЭССЕ Аргымакты жаман деп, Бууданды кайдан табасың? Агайынды жаман деп, Тууганды кайдан табасың? Токтогул — Кыпчак! Барсыңбы?.. — Бармын, ата! Т.Касымбеков. («Сынган кылыч») Береги чыгарманы «Кыргыз кыпчактар» деп атасамбы же «Кыпчак кыргыздар» деп атасамбы дегенчелик бир далай түйшөлдүм. Анан, бирпаста эмес, аста-аста, эки кыл аталыштын бири биринен дээрлик айрымаланбай турганына акылым даана жетти. Асыресе, күнү бүгүн деле коомубуздагы уруу маселелерин козгоо салаасында кош ачакей мамиле өкүм сүрөт: бир жагынан уруулардын уңгу-мүчөсүн талдоону, урууларга жиктелүүнү мурдагы өткөн мусапыр замандардын саркындысы кыязында […]