Каныбек ИМАНАЛИЕВ: Мамлекет өзөгүн билим, ден соолук, маданият кармап турат (2-маек)

<<<<<<<<<<<<<<Башы Дүйшөмамбет Орозалиев: Саке менен Каныбекке тиешелүү суроо бар. Биринчиден, мен сиздердин чыгармачылыкты абыдан сыйлайм. Каныбектин ырлары, карасөзү да сонун. Сакемдин болсо “Айтыш” фондун түптөп, […]

Душманыңдын ачуу кеби – кемчилигиңди түзөйт

Аврелий АВГУСТИН (354-430), христиан теологу Чоңдор өз тамашасын иш деп ойлойт, а балдардын тамаша курганын иш деп санашпайт. Аларды тилдеп, жазалашат. Ортодо чоңдорду да, балдарды […]