Кундузбү Маматова: Үмүт (конкурска №22)

Редакциядан эскертүү: Бул аңгеменин автору Кундузбү Маматова конкурстун Жобосунда «Мурда эч жерде жарыяланбаган чыгармалар гана кабыл алынат» деген шартты аткарбагандыгы үчүн анын «Үмүт» аталышындагы эмгеги конкурстан четтетилди. АҢГЕМЕ «Биздин үй алыскы райондордун биринде, чоң айылда. “Чоң айыл – чоң үй-бүлө” дегендей, биздин үй-бүлө да ошол чоң үй-бүлөнүн бир бутагы. Чоң ата, чоң эне, чоң коргон – баары менен биз бактылуу элек. Чоң атам көп балалуу, уулдарынын баарын үйлөп-жайлап, кыздарын берип тындырышкан. Менин атам – уулдун экинчиси. Баарын бөлсө да… бизди […]