Жунай Мавлянов: Ачык кат

АҢГЕМЕ Сабира, катыңды алдым. Аның көп нерселерди эске салды. Ошол жылдарга, мында 25-30 жыл мурдагы күндөргө дагы бир сыйра көз жүгүртүп, аларды жаңыдан жүрөк элеги аркылуу өткөрүүгө мажбурлады бул катың. Экөөбүздүн жаштыгыбызга байланышкан окуялардын баары – майда-чуйдасына чейин эсимде. Алар дилге келген сайын бир жагынан балалык назиктик, ошону менен бирге кээде ээ жаа бербей ой чегин бузуп-жарып чыгып кеткен албуут жаштыгым кылчак этип, мени карап, өзүнө чакырып кол булгагансып алда кандай таттуу сезимди тартууласа, экинчи жагынан иренжитчү. Дени-карды соо адамда […]