Биз билген, биз билбеген Токтогул: канчасы жалган, канчасы чын? (4-макала)

Эгер Арзымат менен Токтогулдун ортосунда адамдык жана акындык мамилеге келсек, буга чейин адабиятчылар түшүндүрүп келгендей, эч кандай деле бет карашпас айтыш болбосо керек. Арзыматтын Жоомарт […]

Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: Алым сабак

1. Алым — кезең  2. Орус Алым 3. Жабыктагы ойлор  «Дүйнөлүк акын болом деп келди эле, дүйнөлүк акын…» Ооба, буга жоопту түрдүүчө бере алат – […]

Абдыкерим МУРАТОВ: Аткарылма поэзиянын билерманы – Пайзилда Ирисов

Ирисов Пайзилда – филология илимдеринин кандидаты, өмүрүнүн көп жылын Ош мамлекеттик университетинин кыргыз адабияты кафедрасынын доценти катары кызмат кылып өткөрдү. Биз анын чыгармачылыгын негизги беш […]