Зайырбек Ажыматовдун «Жүрөктөгү бороону» жакында жарык көрөт

«Жүрөктөгү бороон» – эмне деген аталыш? Эмне деген метафора! Бороондун үнүн баарыбыз укканбыз: уңулдаган, боздогон. Ал эми өнө бойду дүркүрөткөн акындын жүрөгүндө катылган бороон кылымдардан […]