Зайырбек Ажыматовдун «Жүрөктөгү бороону» жакында жарык көрөт

«Жүрөктөгү бороон» – эмне деген аталыш? Эмне деген метафора! Бороондун үнүн баарыбыз укканбыз: уңулдаган, боздогон. Ал эми өнө бойду дүркүрөткөн акындын жүрөгүндө катылган бороон кылымдардан кылымга боздоп, сыздап кала берген. Не бир акындардын жүрөгүндө уңулдаган бороон үнү эмнени гана туюнтпаган. Ушундай поэтикалык туюм менен жаралган Зайырбек Ажыматовдун ырлар топтому жакында колуңуздарга тийет. «Улуу тоолор» басмасынан жарык көрмөй болду. Өп-чап чогулткан акчасына… «Жүрөктөгү бороон» – ушул аталыштын өзүнөн эле бир уйдун мүйүзү сынса, миң уйдун мүйүзү зыркырагандай: менин да жүрөгүм зырылдап […]