Жыгылбаган адам улуу эмес, жыгылып кайра турган адам улуу

Конфуций (чыныгы аты Кун Цю) жөнөкөй эле адам болгон, бирок анын окуусун көбүнчө дин катары кабыл алып жүрүшөт. Чындыгында дин жана теология маселелери Конфуцийдин окуусуна тиешеси жок. Анын окуусу моралга, этикага жана адам менен адамдын ортосундагы мамилелердеги жашоо принциптерине негизделген. Ал жогорку нравалуу, гармониялуу коом куруу идеясын сунуштагандардын алгачкыларынан болгон экен. Алтын эрежеси:  “Өзүңө каалабаган жамандыкты, башкага жасаба”. Анын окуусу көпчүлүк элдин көңүлүнөн орун тапкандыктан, 20 кылымдан бери мамлекеттик деңгээлдеги идеологиялык норма катары кабыл алып келишти. Окуусу ар бир адамга […]