Сабир ДОСБАЕВ: Адамды адам кылып турган эмне?

Түнкү асманга көз чаптырган адамдын көзүнө асман бетин бербеген, көз жоосун алган жыбыраган сансыз көп жылдыз көрүнөт эмеспи. Эгер ай чыгып турган маал болсо ааламдын сулуулугу ого бетер чырайына чыга түшөт. Ой чабыттын жардамы менен ошол жылдыздардын арасына зуулдап учуп барып, анан жерге карасаң: биздин учу кыйыры чексиз эбегейсиз чоң сезилген Жер Энебиз бир кичинекей гана бирок ошончо жылдыздардын ичинен бөтөнчө сулуу, көк жашыл жарык чыгарган жылдыз болуп көрүнөт. Антип элестете албагандар интернеттен ушундай сүрөт, видео маалыматтарды таап көрүп алышса […]