Дилазык: Акылга шоола чачкан уламыштар

Эки сатуучу жөнүндө уламыш Бут кийим чыгарган фабрика базарын кеңейтүү максатында Африкага эки кызматкерин чалгынга жөнөттү. Бир жумадан кийин биринчи агент келип мындай дейт: — Ал жакта бут кийимге суроо-талап жок, дегеле бут кийим кийген адам көрүнбөйт. Экинчи агент келип мындай отчёт берет: — Ал жакта мүмкүнчүлүк аябай чоң! Бардыгы жылаң аяк жүрүшөт! Тыянак: Ишиңдин оңунан же тетири чыгышы адамдын астында турган маселеге кандай көз караш жана маанай менен карайт, ошого байланыштуу. Мышык жана чычкандар жөнүндө уламыш Чоң үйдө чычкандын […]

Нууман СААЛИ: Жакшы сөз

АҢГЕМЕ Гүлсанавар ал кишиге болгон бир өтүнүч-арыз менен кайрылып, аны менен баарлашкан жарым сааттан кийин тап-такыр башка бир маанай менен үйүнө кайтып баратты. Көкүрөгүн көп жылдар бою кара тумандай ныгыра каптап басып, көңүлүн күңүрттөнтүп чөгөрүп, чүнчүтүп келген кыжаалат абалдан куткарып салганына кубанды. Заматта бардык өксүктөн арылгандыгы ышкысын термеп, эңги-деңги жээликтирди. Ал көчөдө шагдам басып, көкүрөгү толо ашып-ташкан толкунданууга чулганып, ичинен өзү менен өзү сүйлөшүп баратты: «Менин да сөзүмдү кунт коюп, киши катары угуп, маани берип, көңүлүмдү көтөрүп, камкордук көрө турган […]