Эзоп: Мышык менен короз

Мышык корозду кармап алып жегиси келет. Аны жакшы ниет менен жемекчи болгондой түр көрсөтөт. Адегенде аны түн бир оокумда кыйкырып, уйку бербей элдин тынчын аласың деп күнөөлөйт. Анда короз, башкаларга эле жакшы болсун деп жүргөнүн, уктап калбай эрте туруп, күнүмдүк тирлигин кылсын дегенин айтат. Анда мышык: — Сен абийирсизсиң, энеңди да, эже-карындаштарыңды да табиятка каршыгып жашырып жүрөсүң, – дейт. — Кожоюнга эле пайда болсун дейм, жумурткасы көп болгону жакшы эмеспи, – дейт Короз. Айласы түгөнгөн мышык: — Эмне десем да […]

Берилгендик жана Айкөлдүк

“Чыгыш адабияты жана искусствосу” Басма компаниясы тарабынан “Конфуцийдин дүйнөгө кеңири таралган ойлорунан” аталышындагы китеп басмага даярдалды. Улуу ойчулдун орус тилинен которулган учкул сөздөрү окурмандарыбыздын чоң кызыгуусун жаратарына ишенебиз. * * * Цзэн Цзы айткан: “Улуу устаттын (Конфуцийдин) асыл ойлорунун өзөгүн эки сөз түзөт. Алар— Берилгендик жана Айкөлдүк”. * * * Башкы кол  башчысынан айрылып  калган күндө да жоокерлер ал баштап бараткан багыттан чыкпашы керек”. * * * Башка бирөө менен бирге кандайдыр бир илимди окуп-үйрөнүүгө болот, бирок ошол эле киши […]

Данияр ИСАНОВ: Сага

ЭССЕ Турмушта сагыныч болбосо, анда адамдар бири-биринин баркын билбей калышмак. Көпчүлүк адамдар: «сагынычтан өткөн азап барбы, адамды санаага салып саргайтып жиберет» – дешет. А мен тескерисинче, сагынычтан жашарам. Жаша, түбөлүк — Сагыныч! * * * «Күтүүдөн өткөн азап барбы?» – дешет айрымдар. Жакын адамыңды сабыркап, санаага малына күткөндүн өзү канчалык рахат экенин айрымдары баамдабай калышат окшобойбу. Күтүү да, сагыныч сыяктуу жакыныңдын караанын алда канча аруу көрсөтө турган көрүнүш экенин эске түйө жүргөн дурус… * * * «Кудай кайда, барбы?» – […]

Адеп аңгемелери: Адамга мамиле

«Ыйман, адеп жана маданият» жылына карата Абдыкерим МУРАТОВ  Жалалиддин Руминин этикалык ибараттарында жөнөкөй адамдар анчалык элес ала бербеген, бирок жеке адамдын тагдырында таасирдүү көрүнгөн окуялардын орду эң сонун көрсөтүлөт. Мисалы, «Кайчы» деген рабиятын окуп көрөлү: Жүрөк оорусу өнөкөткө айланып бараткан бир киши Руминин астына келет. — Мен кандай гана дарыларды ичип көрбөдүм, бирок дартыма даба болбоду, акыры бир айласын кылар деп сизге келдим, — деди ал киши жалынычтуу. Устаз тигил адамга бир топ тигилип, анан ойлонуп туруп: — Мага кайчы […]