Адилет ШАДЫКАНОВА: Кышкы ызгаар

Кышкы ызгаар… Үшүгөн бут астында кычырайт кар. Кар астында жайында биз тепсеген Жайкалган жашыл шибер, тулаң чөп бар. Шибер чөптөр… Ысыкта тебеледи сени көптөр. Шүүдүрүмдөн таңдагы бир тамчы суу Ичээринде бир тал чөп өсүп көктөөр… Далай буттар Тебеледи. Билбеди сенде кут бар. Тебелеген шол буттар бүгүн тоңуп, Көк шиберди көрүүгө азыр куштар… Кышкы ызгаар…кышкы ызгаар! *  *  * Асмандан жаап жатат апакай кар, Ар бир кар бүртүгүндө жылдызча бар. Андан кооз Ай менен Күн, бирок неге Ай, Күнгө окшош болуп […]

Немис тилинен кыргызчаланган Генрих Гейне

Генрих Гейне – немис элинин Гёте менен бир катарда турган улуу акындарынын бири. Анын ырлары лирикалуулугу менен айырмалангандыктан Шуберт, Шуман, Вагнер, Брамс, Чайковский сыяктуу композиторлор Гейненин ырларына музыка жазышкан. Еврей улутунан болгонуна карабай жөнөкөй, жеңил, баарына түшүнүктүү тил менен жазылган ырлары аркылуу немис тилин жогорку деңгээлге көтөргөн. Фельетон, сын жазууда да ага теңдеш болбогон дешет. Улуу акын 1797-жылдын 13-декабрында Дюссельдорфто еврей көпөс Самсон Гейненин үй-бүлөсүндө туулган. Энеси Бетти (Пейра) билимдүү жана акылдуу аял болгондуктан уулу Генрихтин жакшы билим алуусуна шарт […]

Манфред КИБЕР: Күткөн күндүн бүткөн күнү

«Мыкты котормо» критерийи боюнча конкурсубузда 2-байгеликти жеңген Адилет Шадыканова кыргызчалаган чыгарма окурмандар назарында… АҢГЕМЕ Капастагы кичинекей чымчык кусалыкка жык толгон көздөрү менен тийип турган күн нурунан көзүн тартып алалбай тигиле тиктеп отурду. Өзүн маданияттуу жарандардан деп эсептегендердин биринин үйүндөгү капаста кооздук үчүн кармашкан ырчы, сайроочу куштардан эле ал чымчык. Көгүлтүр мейкиндикте көз тайгылткан көгүлтүр тоолор созулуп жатты. “Бул тоолордун аркы бетинде түштүк жатат”, — деп ойлоду ошол жакты телмире тиктеген кичинекей чымчык. “Мен бир гана ирет ал жакка учуп көргөнмүн. Андан […]