Жетиген АСАНБЕК: Мыйзамдын бардыгы абийир мыйзамынан алынат

Мыйзамдын баары, мамлекеттин негизги мыйзамы болгон конституция дагы адамдагы абийир мыйзамына негизделет. Түздөн түз абийир мыйзамынан алынат. Маселенин баары ошол адамдагы абийирдин өлүү же тирүүсүндө… Бийликке абийири өлүк же кесел, чала жан адамдардын келиши – эл башына оор мүшкүл түшкөнү, элдин шору катканы. Мыйзамсыздыктын баары мыйзамдашып, эл душмандары “мыйзам чегинде” мамлекетти куралсыз, ичтен гана тымызын талкалап, кырып, бүлүндүрүп бүтүрүшөт. Буга бүгүнкү күнү биздин өлкөбүздө болуп жаткан окуялар айкын мисал. Аттиш 20 миң сомдон ашып, кадимки отургуч 100 миң сом болуп […]