Нууман СААЛИ: Жакшы сөз

АҢГЕМЕ Гүлсанавар ал кишиге болгон бир өтүнүч-арыз менен кайрылып, аны менен баарлашкан жарым сааттан кийин тап-такыр башка бир маанай менен үйүнө кайтып баратты. Көкүрөгүн көп жылдар бою кара тумандай ныгыра каптап басып, көңүлүн күңүрттөнтүп чөгөрүп, чүнчүтүп келген кыжаалат абалдан куткарып салганына кубанды. Заматта бардык өксүктөн арылгандыгы ышкысын термеп, эңги-деңги жээликтирди. Ал көчөдө шагдам басып, көкүрөгү толо ашып-ташкан толкунданууга чулганып, ичинен өзү менен өзү сүйлөшүп баратты: «Менин да сөзүмдү кунт коюп, киши катары угуп, маани берип, көңүлүмдү көтөрүп, камкордук көрө турган […]