Африка элдеринин жомогу: Маймыл, жылан жана коён 

Сото уруусунун болмушу Илгери, илгери жаныбарлар да кишилердей эле сүйлөшкөн убакта бир маймыл жашаптыр. Бир күн тамак таап, өзөк жалгаганга бирдеме издеп чыгат. Дөбөгө чыгып, күн чубакта какталып жаткан ташты оодарып, алдынан толгон курт-кумурска, коңуздарды таап, жакшылап курсагын тойгузду. Дагы жөнөдү. Бара берет. Бир аздан кийин дагы бир таш көрөт. Алдында басылып олчойгон жылан жатыптыр, араң эле жаны бар. Жылан маймылга жалынып сурана баштады: — О, атамдын баласы, бир боорум, бул ташты оодарып, мени бошотуп кой. Жардамыңды аяй көрбө! Маймыл […]

Африка элдеринин жомогу: Эки акылсыз

Ламба уруусунун болмушу Эки киши болуптур. Экөөнүн ымаласы жакшы болуп, дайыма бирге жүрчү экен. Экөө эл кыдырып келели деп саякатка чыгышат. Бир күнү бирөө эртерээк чыгып, экинчиси артта калат. Бир айылга келип биринчиси айтат дейт: — Артта келаткан келесоого тезирээк бас! – деп койгулачы. Экинчиси да ал айылга жете келип тиги кишилерге айтат экен: — Бул жерден бир келесөө өттүбү? Эл аларга таң калып, артынан  айтып калышты: — Булардын экөө тең келесоо турбайбы! Которгон Бек ЖАЙЧЫБЕКОВ

Африка элдеринин жомогу: Жакшылыктын түбү жок

Фон уруусунун болмушу Тро деген антилопа менен Козо деген дарак ажырагыс достордон эле. Алар кандайча дос болуп калды дебейсиңерби?! Тро дайыма жырткыч айбандардан, же мергенчилерден качып, же жашынып кутула турган.  Узун бою менен мүйүзү аны душмандарына тез байкатып коёр эле. Бир күнү кечке качып жүрүп эси оогон антилопа демин жыйганы бир дарактын түбүнө токтоп, арыз-арманын айта баштады. — Сиңдим, —  деди козо дарагы, —  кантип сени сактап калууну билем. Кичине эле коркунуч туулса, тезинен менин бутактарымдын арасына жашына кал. Көрдүңбү, […]

Африка элдеринин жомогу: Эки жүздүү Нги

Бети-булу уруусунун болмушу Нги-мбаба деген жарганат оозун ачса толгон тиши бар, эки канаты менен жарык дүйнөгө келди. Токойдогулар аны канаттуубу же айбанбы деп көпкө ажырата албай жүрүштү. Куу жарганат бул өзгөчөлүгү менен абдан пайдаланды. Канаттуулар той берсе Нги дайыма ал жерге да зуулдап жетип барат, анын канаты бар эмеспи. Айбандар олжосун бөлүшө баштаса Нги ошол жерде, анын оозу толгон тиштери бар эмеспи! Пайда чыкпай турган жерге ал жолобой калсын. Андайда Нги тиякка да, бул жакка да көрүнчү эмес. Токойдогулар буга […]

Африка элдеринин жомогу: Капумбу жана айбандар

Балуба уруусунун болмушу Бир күнү капумбу бардык айбандардын ортосунда туруп алып: — Силердин араңарда мендей тамак жей алганыңар барбы? Тамак жегенден мага жеткениңер жок,  —  деп мактанды. Анда арстан тура калды: — Мени менен мелдешип көрчү! Экөө жей башташты. Көпкө чейин жешти. Аягында арстан чыдабай четке чыга келди да жеңилгенин мойнуна алды, а калумбу болсо дагы эле жеп жатат.  Леопард тура калды: — Сени мен жеңем! Бирок леопард да ага теңеле алган жок. Ким калумбудан көп жейм дегендин баарынын жолу […]

Эки аялдуу бака

(Африка элдеринин жомогу) Америка жазуучусу Эшли Брайандын “Африка жомоктору” китебиндеги бул чыгарманы түпнускадан которгон Амирбек АЗАМ уулу Эми силерге эки зайыбы бар бака Кумбуто жөнүндө айтып берейин. Ал биринчи аялына “Күнүм” деп, экинчи аялына “Айым” деп ырдап берчү. Ал “оп” деп абага бийик секирчү. Жана көчүгүнө ыктай отурчу да эки бутун тырбаңдатканды жакшы көрчү. Анан да ордунан өпөңдөп өйдө секирип, кайра “бамп” этип ылдый түшчү. Кайра “оп” деп өйдө секирчү. Ал эки аялы болгонуна аябай сыймыктанар эле. Бир күнү ал […]