Раджниш ОШО: Журналистика – шумпай шумдукка айланат…

ДИЛАЗЫК Ал өз заманынан жүздөгөн жылдар алдыда жүргөндүгүн жакшы түшүнгөн. Жана кандай гана гений болбосун, өзүнө төп келген замандаштары менен эч качан жолуга албасын да баса белгилеген. Даанышман Кришнамурти өлгөн кезде Ошо: «Мен эми бул ааламда жападан жалгыз калдым» деп айтканы бар. Ошо – өзүнүн артынан көөхар таштан да кымбат, наркы теңдешсиз, бүткүл ааламды кучагына камтыган асыл ойлорун мураска калтыруу менен бирге жер шарындагы жүз миңдеген адамдарга аруулуктун үрөнүн сээп, Ички Духтун бекемдиги жана ойдун тунуктугу үчүн күрөшүп жүрүп өттү… […]