Жозеф Эссбергер: Чиркѳѳ

АҢГЕМЕ Так төбөдөн ачуу тийген апрель күнү ал илкий басып келаткан. Анын кол чатыры күн нурунан  коргогону менен ысык аптабына алсыздандырган күндүн илебинен эч нерсе коргой алмак эмес. Какыраган жерди жалмалаган бир нече буйвол  кокостун астында байланып турган. Маал-маалы менен суу үстүнө из калтырган кораблдей авто-авто-унаалар эриген асфальттын бетине из калтырып өтүп жатты. Болбосо тымтырс, жан киши көрүнбөйт. Жекшемби күн үчүн кийинген узун, ак көйнөкчөн Жинни Наринди он беш, он алты жаштагы кыз деп ойлошуңуз мүмкүн. Чындыгында ал он эки […]