Айтматовдун чех окурмандарга таасири

Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары мурдагы коммунисттик Чехословакиянын элинин дүйнө таанымына жана кыргыз эли тууралуу түшүнүктөрүнө кандай таасир эткен? Бүгүнкү Чехияда даркан жазуучунун көркөм мурасына кызыгуу барбы? 1980-жыл. Күз айларынын бири болсо керек. “Новый мир” журналына “Кылым карытар бир күн” романы жарыяланып, Чыңгыз Айтматовдун жаңы чыгармасын китепканада кезекке туруп окуганыбыз эсимде. Кийин ал “Бороондуу бекет” деген ат менен “Роман-газета” адабий журналында жүз миңдеген нуска менен чыккан. Ошондон кийин гана өзүнчө китеп болуп жарык көрдү. “Кылым карытар бир күн” романы менен мурдагы СССРде […]