Тилектеш Ишемкулов: Айтматовтаануу илимине –  жаңы салым

Менин колумда Чоюн Өмүралиевдин «Куш жолунда кут чөккөн…» аталыштагы, боёгу кургай элек жаӊы китеби турат. Балким, баамчыл, байкагыч окурман автордун ысымын атабаганда деле: «Аа, болду-болбоду, аны баягы Чокебиз жазса керек» — деген ойго келмек деп болжойм. Анткени, өз чыгармаларына кызыктуу (табышмактуу да) темаларды коюп, өзгөчө атап келаткан жазуучу эмеспи. Буга чейин көптөгөн курч публицистикалык таризде жазылган макалаларын, монографияларын, дилмаектерин, эл аралык конференциялардагы сөздөрүн ж.б. жарыялоолорун эсепке албаганда, соӊку беш жыл аралыгында эле анын калеминен «Теӊирчилик. Мамлекет – Коом» (2012), «Теӊирчилик. […]