Оомат: Баягы кез, баягы… «Азоого чалма аягы?»

«Кечээ көргөн бүгүн жок, Шундай экен дүйнө бок». «Манастан»   Кайрандар-эй, кайрандар! Эсил кайрандар… Кечээ эле арабызда жүргөн залкарлардын көбү маркум болуп кетишти. Калкагар тоодой калдайган карыялар төрдө отурган чайлашуу болду эле ошондо. Кайрандар биринин артынан бири өлүп алды. Жарышып… «Топ-топ бир учкан таранчы\ Тобун бир бузбай карачы»: Эстебес Турсуналиев, Тууганбай Абдиев, Төлөгөн Касымбеков, Сүйүнбай Эралиев, Сооронбай Жусуев, Дооронбек Садырбаев, Салижан Жигитов, Алым Токтомушев, Турсунбек Бекболотов, Жоомарт Кадыралиев, Эсенгул Жумабаев, Табылды Эгембердиев… Анда баарынын тирүү кездери. Капылеттен бойсунуп турган кызды […]

Айтмырза АБЫЛКАСЫМОВ: Көк

АҢГЕМЕ «Коноктор өздөрү менен өздөрү кызуу аңгемелешип жатышканда, эшиктен кирген үй ээсинин 4–5 жашар баласы: – Эй, качан кетесиңер? – деп калды аларга. Отургандар бул суроого не деп жооп беришерин билбей делдейген тейде баланы жапырт карашты. – Эмне болду, уулум? – деди бир аздан соң, коноктордун ичинен бирөөсү. – Биз, тиги момпосуйлардан жешибиз керек, – деди бала. – А кокуй, ме гой, момпосуй, – деп коноктордун бири тарелкадагы конфеттерден бир ууч балага узатып калды эле: – Э, жок, – деди […]