Миргүл ТЕКЕШОВА: Жаабарстын мифопоэтикалык табияты – улуттук мүнөздүн символу

Улуу, залкар, чыгаан, гений – ушунун баарына бирдей татыктуу, кыргыз элинин бактысына бүткөн баатыр Манастай, руху менен кыргызды аруулап, азыктандырып, багып келе жаткан Чыңгыз Айтматов жөнүндө сөз айтуу — ар жолкусунда адамды толкундантат, шыктандырат. Жазуучунун калеминен жаралган, Кыргызстандын эгемендик алгандан кийинки мезгилдеги турмуш-тиричилигин көркөм чагылдырган “Тоолор кулаганда” (“Түбөлүк колукту”) деген табышмактуу аты бар роман мурас калды. Роман тууралуу адабият таануу айдыңында сөз болуп, ар түркүн ойлор айтылып келет. Бул макалада романдын башкы каармандарынын бири Жаабарс тууралуу сөз кылмакчыбыз. Роман – […]

Олег БОНДАРЕНКО: Ысык-Көлдүн оттору

АҢГЕМЕ Балалык кездеги сүйүктүү фильмдин таасиринен улам, окурмандарым аны боолголойт деп үмүттөнөм. Витя көпчүлүк айткандай арактан башка менен иши жок бекерпоз, кейбирлердин бири болчу. Анысын өзү деле билип, өзүн өзү катуу жемелей турган. Аракеч болгону менен ал уяттуу болчу, жок дегенде ичкендин эртеси уялып калчу. «Ооба, кечээ катуу кетип калыптырмын, – дей турган ал өзүнө өзү же жанындагыларына. – Демейкидей эле, аябай ичиптирмин! Ошондой кейбирмин да!» Ал ичкиликти биротоло таштап, көпчүлүк катарындагы иштерман кишилерден болууну аябай самай турган. Кээде ошондой […]