Миргүл ТЕКЕШОВА: Жаабарстын мифопоэтикалык табияты – улуттук мүнөздүн символу

Улуу, залкар, чыгаан, гений – ушунун баарына бирдей татыктуу, кыргыз элинин бактысына бүткөн баатыр Манастай, руху менен кыргызды аруулап, азыктандырып, багып келе жаткан Чыңгыз Айтматов […]

Олег БОНДАРЕНКО: Ысык-Көлдүн оттору

АҢГЕМЕ Балалык кездеги сүйүктүү фильмдин таасиринен улам, окурмандарым аны боолголойт деп үмүттөнөм. Витя көпчүлүк айткандай арактан башка менен иши жок бекерпоз, кейбирлердин бири болчу. Анысын […]