Абийрбек АБЫКАЕВ: Бардар кезде баарыле айтат саламды, \ Башка иш түшсө  кыйбас досту табамбы?

♦ ♦ ♦ Миң сандаган хромосомдон тандалып, Неге келдим бул жашоого сандалып? Кайда барам бул дүйнөдөн кеткенде Билсем кана,  албайт белем камданып. ♦ ♦ ♦ Тентек ойлор чакырыксыз коноктой, Кубалап көр кыйын болсоң жолотпой. Капыс келип чыгат мээмдин төрүнө Кууганымды,  сөккөнүмдү тоготпой. ♦ ♦ ♦ Бош капчык таап алгансып, Ирээнжийт кээде көңүлүм. Санаага батып миң түркүн Сагынтат өткөн өмүрүм. ♦ ♦ ♦ Оо, жараткан тазалай көр дилимди, Арам ойдон, арам иштен алыс кыл. Ыйман бергин, напси бергин жулунтпай, Ак-караны ажыраткан […]