Жонатан СВИФТ: Китеп – акыл-ойдун тукуму

Жан РАСИН (1639-1699), француз драматургу жана акын Зулумдардын тили каруусу катыганга чейин бал татып турат. * * * Үндөбөй кайгыргандардын күйүтү оор болот. ♦ ♦ ♦ Франклин Делано РУЗВЕЛЬТ (1882-1945), АКШ президенти Эгер бетиң кериктин[1] жонтерисинен жука болсо, саясатка жолобо! ♦ ♦ ♦ Жан-Жак РУССО (1712-1778), француз жазуучусу Улуу окуя улуу инсандарды жаратат. * * * Адам адам болалбай туруп философ болбойт. * * * Бизге эң улуу устат – тажрыйба жана сезим. * * * Мамлекеттин жүрөгү – мыйзам […]