Индус эл жомогу: Кыкка катылган байлык

Илгери, илгери бир кан жашаган экен. Анын биринен бири өткөн акылдуу, эр жүрөк, нарктуу үч уулу болуптур. Ошентип жылдар өтүп кан карып, уулдары тетирисинче эр жетишкенде, бийлигин бир баласына өткөрүп берип, өзү тынч жашамакчы болот.  Бирок уулдарынын кимисине кандыгын беришти билбейт. Алардын үчөө тең кан тактысына татыктуу болгондуктан эмне кыларын билбей, кеңешчилери менен көпкө чейин акылдашып, акыры алардын айткандары боюнча уулдарына көп акча берип, чоочун жактарга бир жылга жиберип, сынап көрмөкчү болот. Ошентип канзаадалар аябай көп, бирок баары бирдей сандагы […]

Армян жомогу: Дудук элчи менен акылдуу тикмечи

Бир жолу хан өз тактысында отурганында кошуна падышанын жиберген элчиси келип, эч нерсе деп айтпастан анын тактысын айланта чийип, бир дагы сөз айтпай отуруп алды. Хан элчиден бул эмнеси деп сураса ал эч нерсе дебеди, көрсө, элчи дудук экен. Хан кошуна падышанын мындай ишаратынан эч нерсе түшүнбөгөдүктөн бүт жан-жөөкөрлөрүн чогултуп, бул табышмакты чечмелөөнү буюрду. Бирок алар да оңчулуктуу жооп таба алышпады. Ошондо хан өз өлкөсүндөгү мен акылдуумун дегендердин баарын чогултса да алар бул табышмактын жообун чечмелей алышпады. Хан өз өлкөсүнөн […]

Акылдын кени – карыларда

Бурят жомогу Санад аттуу хан өткөнүн айтышат эзелки жомокчулар. Эзелки жомокчулар айткандан азыркы жомокчулар да үйрөнүшүп китепке жазып калтырыптыр. Бир жолу алар башка жакка – жайыты кең жана ыңгайлуу тарапка көчүп өтүүнү ойлонушат. Ал жерге жетүү азаптын азабы эмеспи? Ошон үчүн көч жүрүштүн алдында тоскоол болбош үчүн карылардын баарын өлтүрүп салуу керек деп чечти хан. — Карылар жол азабында бизге кыйынчылык алып келет! – деп жарлык кылды өкүмдар. – Бир да кары арабызга кошулбасын! Бир да картаң киши тирүү калбасын! […]