Сагын АКМАТБЕКОВА: Калемдин айтканы (шедевр)

АҢГЕМЕ Көптөн бери үйүндө жалгыз. Күндө жазып отуруп жешилип, түгөнүп баратам. Түгөнгөн сайын учумду чыгарып учтап коет. Жазат. Кайрадан түгөнө баштайм. Менин түгөнгөнүмдөнбү же өзүнүн түгөнгөнүнөнбү, акыры таштап салат. Сары кагаздардын үстүнө. Ак кагаздарга сейрек жазат. Алар ардакталып текчеде. Машинканын жанында. Машинканы жаңы эле сатып алды. Сары кагаздар менен мен дайыма стол үстүндөбүз. Көбүнчө туш келди ташталып, чачылып жаткан болобуз. Кээ күндөрү таптакыр эле унутулуп калабыз. Ошондо өзүмдүн өткөн күндөрүмдү эскере баштайм. Калем боло электен мурда дарак болгонум эсиме түшөт. […]

РухЭш: Кыргыз-Казактын рухий чегарасы тосулбайт!

Бир тууган эки элдин ортосунда мамлекеттик чегара эгиз калкты эки өйүзгө каттатпай бөлүп турганына жаны кайышкан Пери Алмазова аттуу чыканактай акын кызыбыз боордош казак акындарынын ырларын кыргызчага оодарып, «РухЭш» сайтына атайы жөнөткөн экен. Эки мамлекеттин бүгүнкү күндөгү саясый мамилесине жапакечтигин билдирген Перизат карындашыбыз минтип атайы өтүнүчүн билдирет: «Азыр кыргыз-казактын кырдаалы кырда кылчылдап тургансыйт, эми биз ушинтип чыгармачылыкты саясатка аралаштырбай сайтка чыгарып койсок кандай карайсыздар?» Перизат, сага не жооп айтмакпыз? Эл башыларыбыздын ниети сеникиндей апапак болсо кана бүгүн! Баарыбыз эле эки […]

Калык ИБРАИМОВ: Ысык-Көл ыргактары

Каз-өрдөгү болбосо, айдың чалкар көл карып. (Эл ырынан). Ысык-Көл – бейиштин эшиги, Ыйык-Көл – кыргыздын бешиги. Мактанып ага жер жетээрби? Ыйык-Көлдү, Ысык-Көлдү Сактагыла, балдарым!.. (Калыгул олуя). Пролог Көйкөлтүп көк көйнөгүн, Жыгылат аягыма. Оштонуп оодарылат, Окшошуп аялыма. * * * Аруузат ашыгымдай, Азгырат неге мени?.. Кылгырып ал ансайын, Кызытат делебеми. * * * Шарпылдак толкундары “Шалп” этип өөп алат. Ысык-Көл – Ыйык-Көлүм, Кыздардай кылыктанат. * * * Жээлигип жетине албай, Шайкелең жоругуна. Турам да, боюму урам Жыпжылуу коюнуна… Көл жээги Кажыгуж […]