Сагын АКМАТБЕКОВА: Калемдин айтканы (шедевр)

АҢГЕМЕ Көптөн бери үйүндө жалгыз. Күндө жазып отуруп жешилип, түгөнүп баратам. Түгөнгөн сайын учумду чыгарып учтап коет. Жазат. Кайрадан түгөнө баштайм. Менин түгөнгөнүмдөнбү же өзүнүн […]

РухЭш: Кыргыз-Казактын рухий чегарасы тосулбайт!

Бир тууган эки элдин ортосунда мамлекеттик чегара эгиз калкты эки өйүзгө каттатпай бөлүп турганына жаны кайышкан Пери Алмазова аттуу чыканактай акын кызыбыз боордош казак акындарынын […]

Калык ИБРАИМОВ: Ысык-Көл ыргактары

Каз-өрдөгү болбосо, айдың чалкар көл карып. (Эл ырынан). Ысык-Көл – бейиштин эшиги, Ыйык-Көл – кыргыздын бешиги. Мактанып ага жер жетээрби? Ыйык-Көлдү, Ысык-Көлдү Сактагыла, балдарым!.. (Калыгул […]