Назгүл Осмонова: Пастернак кыргыз тилинде – мүмкүн эместиктердин мүмкүндүгү

«Вероятно, ни один человек не может быть поэтом, не может даже любить поэзию, если он, хотя бы в малой степени, не душевнобольной» (Томас Бабингтон Макелей – британский госдеятель, поэт, историк). Киришүү Акындар мага мезгилдер менен доорлорду туташтырып, байланыштырып, өздөрү жашаган учурдун асылдыктарын кийинки кылымдарга жеткирип турган үзүлбөгөн алтын жип сыяктуу сезилет. Алардын ар бири өз заманын ырга салат. Ошол кылымдын кайгы-кубанычын, ак-карасын, чындыгы менен жалганын жалындуу жүрөгүнөн, ыпысык кан тамырынан өткөрүп, ырга айлантып, жан дүйнөсүнүн ыпысык толкундарын кошуп окурманга сунат… […]

Людмила МОЛДАЛИЕВА: Тунжер Жүдженоглунун «Көчкү» пьесасы

Бакен Кыдыкеева атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театры жаңы жылды түрк драматургу Тунжер Жүдженоглунун «Көчкү» пьесасы боюнча коюлган ошол эле аталыштагы драмасы менен баштады. Оюнду эки таланттуу адам – театр режиссеру Эльвира Ибрагимова жана театр сүрөтчүсү Юлдаш Нурматов коюшкан. Пьеса автордун журналист досунун бийик тоодо жашаган бир эл жөнүндөгү аңгемесинин таасири менен жазылган. …Жылдын тогуз айы бою адамдар такай коркунучта жашайт: шыбырашып сүйлөшүүгө туура келет, күлүшпөйт, анткени катуу добуштан көчкүлөр ордунан козголушу мүмкүн. Калган үч айда толук кандуу жашоо сүрүшөт: […]