Дилазык: Душман

— Апаке, мен сени аябай сүйөм, — деди кичинекей Варя уктаар алдында, апасынын төшүнө башын жөлөнө жатып. — Мен да сени аябай сүйөм, Варенька! – деп жооп берди апасы. — А сүйүү деген эмне? — Эми…кызым, сага кантип айтсам. Сүйүү – бул өтө татаал жана күчтүү сезим. Ар кандай сүйүү болот: мисалы, башка кишини сүйүү, өз өлкөсүн сүйүү, жаратылышты сүйүү…– апасы ар бир сөзүн кылдат тандап түшүндүрүп жатты. — А оюнчукту сүйсө болобу? — Бул эми бир аз башкачараак, бирок […]