Кимдин колу ачык болсо, ал үчүн ырыскы эшиги ачык

Алла Таала менен түздөн-түз сүйлөшкөн пайгамбар Муса пайгамбарга бир жигит келип: — Алладан мага отуз жылга жетчүдөй байлык сурап берчи, — деп өтүнүп калды. — Өмүрүңдүн алгачкы отуз жылында бай болгуң келеби же акыркы отуз жылындабы? – деп сурады Муса пайгамбар. Жигит көпкө ойлонду. Пенделик напсиси алгачкы отуз жылда бай болууну каалап турду. Бирок «Жашыңда берсин мээнетти, карыганда берсин дөөлөттү» деген накылды эстеп, өмүрүнүн акыркы отуз жылында бай болууну туура го деп ойлоду. Акырында алгачкы пикирине токтолду. «Өлүмдөн башканын баары […]