Байыркы акылмандардан насыйкат

Фалес Милетский (Биздин ээрага чейинки 640—547-ж.ж.) – Греция философиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири, математик, астроном. Фалес өмүр менен өлүмдүн эч айырмасы жок экенин көп айтат. – Анда эмне үчүн өлбөй жүрөсүң? – деп сурашат андан. – Ошол айырмасы жоктугунан, – дептир  Фалес. *   *   * Жашоодо эмне кыйын экенин Фалестен сураса айтат дейт: – Өзүңдү таанып билүү. – А эмне оңой? – Башкаларга кеңеш берүү – Кандай жашоо эң жакшы? – Башкаларга сын таккан  нерселерди өзүң жасабай койсоң. *   *   * Фалестен […]