Кадыркул Даутов: Айкын максат, айтаар сөз болсо[I]

Көркөм процесске улам жаңыдан кошулуп жаткан, же кошулууну максат кылган жаш күчтөргө өзгөчө милдет аткарууга туура келет. Муну бир аз чечмелебирээк айтсак, биринчиден алдыңкы муун өкүлдөрүнүн сабына кошулуу, алар менен бирге кадам таштап кеткенге жарагыдай болуу, экинчиден, ошолор жылдырып келаткан адабият жүгүн андан нары узартышып, жаңы чектерге жеткиришип, ага өз кошумчаңды кошуп, өз боёгуңду түшүр деген маанини билдирмек. Ал эми мындай оор жүктү моюбай көтөрүшүп, алдыңкылардын жолун туура багытта улап кетүү жаштардын эстетикалык-көркөм жана интеллектуалдык даярдыгына, жалпы адабий билимине, тутунган […]

Ооган жомогу: Сараң киши дайыма чыгаша тартат

Бир күнү сараң киши нан менен бал жеп аткан экен. Көчөдөн өтүп бараткан киши учурашып калды.  Анын кирип келатканын көрүп, нанын шашып ката койду. Балды алып койгончо киши кирип калды. «Эчтеке эмес, – деп ойлоду сараң, – ал  балдын баарын жалгыз жей алмак беле». Келген кишиге айтат: – Кел, балдан же, жактырсаң. – Макул, – деп жооп берет конок, – бал деген жакшы нерсе да. Аябай даамын мактап, балдан сугунуп жей баштады. – Ооба, – дейт сараң, – чындыгында даамы […]