Улут адабияты тууралуу үч суроого жазуучу Аскаралы Ражабалиевден жооп

1. Ууттук адабиятыбыздын ооматы качан келет. Деги келеби же өтүп кеттиби? Жооп: Адабиятыбыздын ооматы өткөн кылымда сай-сайга батпай кирген суудай оргуштап, бүтүндөй кыргыз эли окурман болгон учурда бир келди. Алтүгүл дүйнөлүк окурмандарды азгырып, аалам чабыттаган бакытка туш болгон. Бүгүнкү жазмакерлердин милдети, ошол кел-кели келген ооматты качырып жибербей,  кыргыз кыртышында  биротоло  тамыр аттырып,  кетпес кылып калтырууда турат. Буга биздин, азыркы жазуучулардын таланты, дарамети жетеби? Маселе дал ушу жерде… Оомат жөн эле келе бербейт. Ал үчүн колуна калем алгандар Сзифчесиней* чымыркана мээнет […]