Дилазык: Өлүм жөнүндө уламыш

80 жаштагы багбанга Жаналгыч периште келет: абышка жалынып-жалбарып жиберет: — Оо кудай, мага дагы бир аз жашоо бер! Өлүм периштеси унчукпай чыгып кетти. Дегеле, ал бул үйгө кирбеген сыяктуу жок болду. Абышканын кулагына аңгыча сүрдүү үн жаңырды: — Дагы канча жашагың келет? — Бул алмада канча жалбырак болсо, дал ошончо. — Жок, болбойт, ал көп. — Анда, бул түптө канча алма болсо ошончо болсун. – Бул дагы көп, — дейт Жараткан. — Мен сага канча досуң болсо ошончо жаш берем. […]