Ырысбай Абдыраимов: Казына 

ЖОМОК Эрмек ишке жалакай болуп өстү. Чоңойгуча ата-энеси ашып-ташыган мүлк, байлыкты камдап койгон болучу: короо-короо койу, бодо-бодо малы эсепсиз, үйүр-үйүр жылкысы сан жеткис, каз катар, көк тиреген там-ташы белен. Ал байлыгына магдырап, үй курбай, эңкейип чөп орбоду. Жадесе арык казып, суу чыгарып, бак-дарак тигип койбоду. Келечекти ойлонбоду. Атасы одүйнө салды. Энеси Акылай байбиченин бала-чака, бир туугандары, кайын журту  жанында калды. Атасынын ашы берилип бүткөндөн кийин Эрмектин көрөр көз туугандары: “Биздин да энчибиз бар. Бүтүн байлыкты калыс бөлөлү. Атадан ашкан мурасты […]