Жашында билим албагандардын башына азаптуу карылык келет

Виктор ГЮГО (1802-1885), француз жазуучусу Уйкусуздук – караңгы түндүн адамга кылган шылдыңыбы? * * * Китеби дубал тиреген айрымдар гаремге ээлик кылган чуркулардай. * * * Адамдын залкар касиети анын турпаты менен өлчөнбөгөндөй: улуттун улуулугу саны боюнча өлчөнбөйт. * * * Мектеп санын арбыткан – абак санын азайтат. * * * Жашоо – ыр, а кайырмасы – өлүм. ♦ ♦ ♦ Жан Лерон Д`АЛАМБЕР (1717-1783), француз математиги жана философ Жеңил ойлуулар жеңил оокатка олуттуу, олуттуу нерсеге жеңил мамиле кылат. * […]