Александр ГРИН: Атанын каары

АҢГЕМЕ Беринг алыскы сапардан кайтаар астында анын уулу, кичинекей Том Беринг Корнелия тай эже менен анын күйөөсү Карл жезденин чабуулуна кабылды. Том үңүрөйгөн көңүлсүз китепканада түркүн түстүү самындын көбүгүн үүлөп ойноп отурган. Анын ага чейин эле кылган оор кылмыштары жетишерлик эле, маселен терезеге тарткан пардоону күн нурун чогулткан чоңойткуч айнек менен күйгүзүп тешип салганы, жашынып алып “Декамерон” аттуу китептеги уятсыз сүрөттөрдү караганы, кошунанын баласы менен мушташканы, бирок Карнелияны китепканада  самындын көбүгүн чыгарганы бөтөнчө толкундатты. Заңгыраган кенен үй мындай жеңил-желпи мамилени […]

Александр ГРИН: Жашыл чырак

АҢГЕМЕ I Лондондо 1920-жылы кышында, Пикадилли көчөсү менен кайсы бир кыска көчөнүн кесилишинде кымбат баалуу кийимчен орто жаштагы эки адам токтоп калышты. Ал экөө жаңы гана бир кымбат ресторандан чыгышкан эле. Алар анда тамактанып, шарап ичип, Дрюрилен театрынын артист кыздары менен шапар тээп чыгышкан эле. Азыр алардын көңүлү тегерегине эл топурап чогула баштаган, былк этпей жерде жаткан жүдөө кийимчен, жашы жыйырма бештердеги адамга бурулду. — Стильтон! – деди эткээл джентльмен жанындагы узун бойлуу ашынасына анын эңкейип, жерде жаткан немени карап […]