Александр Куприн: Суламифь

ПОВЕСТЬ I Соломон падыша эр ортосу – кырк бешке да келе элек, — а анын акылмандыгы, сулуулугу, укмуштуудай жашоо-турмушу жана падыша сарайынын байлыгы тууралуу аңыз кептер Палестинадан тышкары жерлерде да дуулдап турду. Ассирия, Финикия, Жогорку жана Төмөнкү Египетте, байыркы Тавризден Йеменге, Исмардан Персеполяга, Карадеңиз жээктеринен Жер ортолук деңиз аралдарында – анын атын суктануу менен аташчу, анткени башка падышалардын арасында  ага тең келе турганы жок эле. Эл Израилге келгенден кийинки 480-жылы, Соломон бийликке келгенинин төртүнчү жылында, Мориа тоосунда кудайга багыштап улуу […]