Абайдан калган акыл-мурас

<<<<< Башы ОН БИРИНЧИ СӨЗ Ушул эл эмне кылып оокат кылып, эмне менен тиричилик өткөзүшөт? Эки нерсе менен. Алгачкысы – уурулук. Ууру уурулук менен мал табам деп жүрөт. Мал ээси уурдаткан малын таап, аны айыбы менен төлөтүп байысам дейт. Улуктар өндүрүп берем деп доочудан алып, куткарам деп уурудан алат. Карапайым адам ууруга айгак болуп бийликтегилерден сыйлык алып, ошол эле учурда уурудан арзан мал сатып алып пайда тапсам дейт. Экинчиси – бузуку, алдамчылар, бирөөнүн оюна келбеген балээни ойлоп таап, мындай кылсаң […]