Жети бир тууган

Алтай жомогу Эзелки-эзелки бир эсте калбаган убактарда Алтайда али адамдар байырлай элек кезде бул жерге биринчи болуп жети бир тууган келиптир. Алар түз өскөн, бийик, […]

Ак-чечек – Ак гүл

Алтай жомогу Алыс-алыста, тогуз суунун куймасында, тогуз тоонун ашташында бир алп кедр ай-ааламдын баарын ээлеп өсүп турган. Анын шуудураган жибек жалбырактарынын астында аркайган бутактарын тирек […]

Мааны жырткычтын урпактары

Алтай жомогу Байыркы бир мезгилде Алтайды турак кылган Мааны деген керемет бир жырткыч болуптур. Ал кылым карыткан кедр дарагындай кебелбес чоң экен. Тоолор менен жер […]