Алтынбекова Самира: Жакшылыкка тоскоолдук көп

“Айтматовдон алган сабагым” сынагына Айтматов жана адабият… Адабият жана турмуш… Чыгарма жана каарман… Мына ушуларды Айтматовдун чыгармаларынан карап көрөлүчү. Автордун мен окуган көп чыгармалары бар: “Биринчи мугалим”, “Эрте келген турналар”, “Бетме-бет”, “Кыямат” чыгармаларын окудук. Анын ар биринде автор адам турмушунда эң негизги нерсе – адам адамды сыйлоо, сүйүү, баалоо керек экенин, ал сезимдер болбосо анын аркасы эмне менен бүтөөрүн жазат. Жазуучунун бала чагы Улуу Ата Мекендик согушка туш келген үчүн ал тынчтыктын зарылдыгын, тынчтык үчүн күрөшкөн адамдар эмгегин “Эрте келген […]