Эркалы Өскөналы: Эки дене, бир жүрөк!

Шербет Келдибекованын “Кербен” (“Бийиктик” басмасы, 2005-ж.) аттуу керемет китебин барактап, окуп отурам. Баш сөзүн Шайлообек Дүйшеев жазган экен. Мен сөзүмдү ошо баш сөздөн баштамагым ийги: “Шербет Келдибекова! Мына ушу ысымда, баары айтылган. Өткөн кылымдын жетимишинчи жылдары, “алтымышынчылардын” агымынан атылып чыккан, күчтүү толкун келген. Шербет Келдибекова, Сагын Акматбекова, Роза Карагулова, Роза Мукашева, Алымкан Тыналиева өңдүү акын кыздар, ошол толкундун башында турушкан. Сынчылардын сыпаты менен айтканда, ал толкун “кыздар поэзиясы” аталган. Андан бери, далай жылдар өттү. Акын аталып алдыга чыккандардын көбү азайды, […]