Алым Токтомушевдин тандалма ырларынан

*   *   * Мейли сен орден алба, Жыйында унутулгун. Тоздурба шамалдарга Жылдызын улутуңдун… 01.12.71-ж. Экспромт Түнүң үчүн сен сүйөнгөн, сен өпкөн, Тирлигимди бергим келет белекке. Алар сенде бүрдөйт, соолуйт бир күнү Терезеңдин түбүндөгү теректей. Көз жаштарың сырга сымал жылтырап, Бүт көөнүмдү ээлеп алып олтурат. Алар сенде – колкабыңдай унтулат. Алар сенде – көйнөгүңдөй жыртылат. Жылдар, күндөр сур түтүндөй бой керет. Жылдыздуу да, жылдызсыз да ой келет. Ааламда жок түбөлүктүү эчнерсе – Албай дагы, бербей дагы койгон эп! Жолугуштук. Алар азыр […]